I vårt löneavtal står det bland annat att lönen ska stiga i takt med ökad erfarenhet. Jag tycker det låter konstigt att du ligger kvar på samma lön som du hade för fyra år sedan.

Lönen bestäms idag lokalt och bygger på att man enas om ett antal olika kriterier som ska ligga till grund för lönesättningen. Ett av kriterierna brukar vara erfarenhet, vilket du ändå har efter totalt tio år i yrket.

För att komma till rätta med din lönesättning ska du ta kontakt med Kommunals sektion där du arbetar. De kan hjälpa dig att se över lönen och vad den grundar sig på. Lön kan förhandlas när som helst, inte bara vid de tillfällen som är angivna i det centrala avtalet.