Att komma ur olika kulturer och trossammanhang innebär svårigheter som man upptäcker ju närmare man kommer varandra och särskilt gäller det familjeliv och seder. Det verkar ändå finnas en god grund för att du och din man ska kunna förstå varandra. Ni vill ju båda er dotters bästa.

Från den utgångspunkten kan ni kanske så småningom formulera regler som ni båda är överens om. Det är det som ger er dotter verklig trygghet.
Ni drar olika slutsatser om innetider och liknande. Där finns ju ingenting som är absolut rätt eller fel. Det som är absolut rätt är att ni båda vill er dotter väl. Kanske kan några goda vänner som också har tonårsbarn vara till hjälp. Ta er tid att lyssna länge och försöka förstå varandra. Det är väl värt all tid.