I år väntas Kommunals medlemsavgifter inte riktigt förslå till att betala verksamheten i förbundet. Det är det nya IT-systemet som ger extra kostnader. Därför kan inte hela avkastningen på kapitalet gå till konfliktfonden i år.

Förra årets bokslut visar ett underskott på 34,3 miljoner kronor. Det var busstrejken som rubbade balansen.

Förbundsstyrelsen räknar med att totalkostnaderna ökar med omkring 2,5 procent om året de tre närmaste åren. Under 2001 kräver löneförhandlingarna extra resurser och 2002 valrörelsen.