Vem är störd? Vem är normal? Är utvecklingsstörda mycket annorlunda än andra, ”normalstörda”? Och skulle inte samhället bli bra mycket bättre om vi försökte sätta oss in i hur världen gestaltar sig för förståndshandikappade människor?

I boken ”Växtbok för annorlunda människor” (Uppsala Publishing House) med text av Annamaria Dahlöf och fotografier av Svante Larsson möter vi en rad kreativa och kraftfulla personligheter och får beskrivningar av nyskapande miljöer för människor med utvecklingsstörning.

Det är långt ifrån de gamla institutionerna, de jättelika förvaringsställena för handikappade. Boken tar oss till Tryckolera i Lund, där Stig och Thomas och några till arbetar tillsammans med vårdaren och eldsjälen Göran Plato. De använder sand, glasbitar, färg och penslar, de har en egen odling nära havet. Framför allt använder de sig av digitala bilder, som de själva tar och skriver ut.

Genom bilderna har Stig och Thomas utvecklat sitt minne och sitt språk och det har blivit lättare för dem att föreställa sig det som ska ske i framtiden. Tekniken har tagits fram av professorn vid Lunds Tekniska högskola Bodil Jönsson, som forskar i rehabiliteringsteknik.
I ett kapitel berättar Göran Plato med känsla och engagemang om sitt arbete med utvecklingsstörda. ”Det har varit en stor utmaning att få dem att kunna föra sig i samhället och få dem att fatta att de är vuxna människor; hjälpa dem att träda in i en vuxenroll och inte låta sig behandlas som barn. Behandla dem inte som barn!” säger han.
Andra miljöer i boken är ateljé Lilla Frans i Sundbyberg, där handikappade människor skapar lysande konst, Moomsteatern i Malmö eller Eldorado i Göteborg, med ett vitt musikrum, gungor, vattensängar och bollbad. På kooperativet Unitis i Ljusdal har personal och utvecklingsstörda samma lön, de bestämmer tillsammans och det finns ingen chef och Svartenssvens gård i Värmland är hem och arbetsplats för fem autistiska ungdomar.
”Växtbok” är en spännande, fascinerande bok med underbara bilder. Den riktar sig i första hand till dem som arbetar med eller är anhöriga till utvecklingsstörda eller autister men den kan läsas av alla som är intresserade av människors möjligheter och utveckling.
Till boken finns dokumentärfilmen Ovanlig vänskap och en studiehandledning.