På dataskärmen åker markören från vänster till höger. Det gäller för mig att få den att stanna på två centimeter i mitten av skärmen. Jag har ett pannband på mig som mäter min hjärnaktivitet och det pannbandet är mitt enda redskap för att få markören att stanna. När jag vill att den ska stanna ska jag tänka extra mycket, generera extra mycket EEG-aktivitet.

Jag försöker intensivt att inte tänka på någonting, tills markören är under två-centimeter-strecket. Då gäller det att tänka oerhört mycket, på vad som helst. Jag försöker tänka så det knakar, och vips åker markören upp och stannar. Jag har styrt datorn av ren tankekraft!

Det var amerikanen Andrew Junker som upptäckte metoden att styra datorn med hjälp av EEG. Metoden utvecklades för att det amerikanska flygvapnet skulle kunna fälla sina bomber snabbare. Genom att piloten bara behöver tänka och inte skicka signalen ner till tummen att släppa bomben tjänar han någon hundradels sekund. En tidsvinst som kan betyda skillnaden mellan liv och död.

Den göteborgske datateknikern Stefan Dellenborg läste om upptäckten i en vetenskapstidning. Han kom på att systemet skulle kunna hjälpa de elever som han jobbade med på särskolan. Elever som inte kan styra sin kropps rörelser, men som ändå har ett oskadat intellekt skulle ha stor användning av metoden, tänkte Dellenborg.

Sedan fick Stefan höra att metoden visats på en datautställning för handikappade. Han ringde sin chef, rektor Tage Gumaelius, och sade att han hade hittat ett unikt verktyg med vilket man kunde styra datorn med ren tankekraft.

Efter att ha övertygat Gumaelius om att det inte var ett skämt utan senaste forskning svarade rektorn:

— Klart du får köpa det. Vad kostar det?

— 20 000 kronor, sade Stefan.

— Inga problem, svarade rektorn.

Så gick det till när Munkebäckskolan blev en av de första skolorna i världen som började använda ”Mindmouse”-systemet för att göra det lättare för handikappade.

Marina Fremlén är elevassistent på Munkebäckskolan. Hon är en av fem elevassistenter i gymnasieklassen där 23-åriga Therése Eriksson går och hon berättar hur ”Mindmouse” har förändrat hennes arbetssätt helt.
Marina berättar hur hon och kollegan Marie Andersson fick sitta instängda i en garderob en hel vår för att lära sig systemet. Men när de kom ut, kom de ut med ett helt nytt hjälpmedel för cp-skadade elever som Therése. Therése är stum, och ”Mindmouse” innebär att hon för första gången kan ta kontakt med sin omgivning.

Bara det att kunna kommunicera ger eleverna en stark känsla av att kunna någonting. Man styr något själv, menar Marina Fremlén.

Therése fick ”Mindmouse” i april förra året. Långsamt lärde hon sig att kontrollera datorn med hjälp av sin EEG och idag använder hon programmet minst en timme om dagen. Therése använder sig oftast av språket Bliss. Det är ett internationellt språk med symboler för olika ord. Här kan hon bland annat skriva sin favoritmening:

”Jag vill basket.”

Hon tycker mycket om att gå på basket- och ishockeymatcher. Förutom Bliss, kan Therése också spela spel i datorn och använda sig av ett program som heter ”Skriv med ord”. I det programmet flyttar markören längs alfabetet och när den kommer till bokstaven som Therése vill ha trycker hon till med hjälp av tankekraft. Det är tålamodskrävande och det kan ta flera minuter för Therése att formulera ett ord. Men det har ändå inneburit ett stort lyft för Therése att kunna kommunicera med bokstäver.

— Hon tycker att det är väldigt kul att jobba med riktiga bokstäver, säger Stefan Dellenborg, som är mycket imponerad av Therése och hennes envishet.

— Vilken tjej! Hon ger aldrig upp och är så tapper.

Genom att programmet ”Mindmouse” mäter hjärnans aktivitet kan man också se när användaren håller på att få spasmer. På det sättet kan Therése se när hennes kropp håller på att börja rycka och då försöka lugna ner sig.

I och med att man kan klicka med musen och skriva bokstäver möjliggör programmet att Therése på sikt också kan använda det till att skriva e-post och att surfa på internet.

Egentligen ska Therése Eriksson sluta gymnasiet nu i vår, hon har gått här i fyra år och längre tid får man inte gå.

— Men vi håller tummarna för att hon ska få fortsätta, säger Marina Fremlén. Ska vi sluta med detta utan att det är klart? Det skulle kännas hårt.

Marina tror att ”Mindmouse” skulle kunna hjälpa många handikappade som är i Theréses sits.

— Många skulle ha stor nytta av det. Antingen genom att ha kul med olika spel eller att kommunicera.