Har ni till uppgift att ordna vikariefrågan? Ni bör ta reda på om det finns en överenskommelse, för numera är det rätt vanligt att sådant här delegeras från arbetsledarna.

Är det så att ni inte klarar av er eventuella uppgift måste ni berätta det för arbetsledningen, så att frågan kan organiseras på annat sätt.