Lex Sarah kom till för ett år sedan och är egentligen en paragraf inom socialtjänstlagen. Den innebär att alla som arbetar inom äldre- och handikappomsorg är skyldiga att anmäla eventuella missförhållanden. Bakgrunden till lagen var undersköterskan Sarah Wägnerts avslöjanden om vanvård på Polhemsgården i Solna.

Såväl Kommunal som Vårdförbundet hade hoppats att råden skulle innebära att de anställda fick anmäla missförhållanden anonymt. Så blir nu inte fallet.

– Utredningen om vad som hänt skulle kunna försvåras och missförhållandet inte stoppas snabbt nog, menar Ulla Höjgård, chef för Socialstyrelsens äldreenhet. Den person som utsatts för ett övergrepp behöver ett starkt och omedelbart skydd.

Enligt de nya föreskrifterna ska de alltid finnas två personer på kommunen som kan ta emot en Lex Sarah-anmälan. Det ska dessutom finnas tydliga instruktioner på varje arbetsplats om hur en anmälan ska gå till.

Alla är skyldiga att anmäla, inte bara fast anställda utan också vikarier och praktikanter. Skyldigheten gäller även frivilligarbetande som är verksamma på kommunens uppdrag. Socialstyrelsen betonar att utredningen måste gå fort. Samma dag som anmälan gjorts ska eventuella missförhållanden åtgärdas.

En kartläggning som Kommunalarbetaren tidigare gjort visar att det på många håll i landet var oklart hur lagen skulle tillämpas. Antalet anmälningar varierade också mycket, från noll eller enstaka anmälningar i ett län till ett 40-tal i ett annat.

Socialstyrelsens allmänna råd- och föreskrifter om Lex Sarah i socialtjänstlagen träder i kraft den 1 juli och finns från och med början av maj att hämta hem på Socialstyrelsens hemsida http://www.sos.se. Man kan också beställa dem via Socialstyrelsens kundservice.