Arbetslivet förändras i rask takt och nya krav ställs hela tiden på anställda och chefer. Många arbetar i lösa organisationer med ett delegerat beslutsfattande och högt arbetstempo. Samtidigt som fler får mer ansvar har de mindre stöd i form av uttalade regler.

Vad som behövs är ”den goda byråkratin”, menar Thomas Brytting. Med det menar han regler som tagits fram med en gemensamt uttalad värdegrund.

— Till detta behövs också moralisk kompetens som definieras som en förmåga att ta ett personligt ansvar för det gemensammas bästa. Att handla moraliskt efter att först ha reflekterat , säger Thomas Brytting.

Thomas Bryttings rapport om moralisk stress, ”Att vara som Gud? Moralisk kometens i arbetslivet” kommer ut som bok i vår. Rapporten har finansierats av försäkringsbolaget SPP som är angeläget om att kartlägga orsakerna bakom det ökade antalet långtidssjukskrivningar.
Birgitta Rolander, chef för SPP-Hälsa hoppas att rapporten ska bidra till att frågor om etik och värderingar kommer att ventileras mer öppet i arbetslivet.