En lista med 75 punkter på olika missförhållanden i hemtjänsten lämnades över till Partena Care i Älvsjö i Stockholm i februari.

Det var olika fel och brister som enskilda anställda hade påtalat och tjatat om redan hösten 1999. Men kritiken ledde inte till förbättringar. Nio anställda har valt att gå tillbaka till kommunen, och de två tidigare arbetsplatsombud som framträdde i Kommunalarbetaren blev avstängda från arbetsplatsen under uppsägningstiden.

Nu har anhöriga, personal och vårdtagare anmält Partena Care till länsstyrelsen.
Listan med de många punkterna handlar om stort och smått, om den dåliga lokalen där det bara finns en enda toa och inget vilrum, att det behövs en bil till, och mobiltelefoner.

Det saknas telefonkataloger och taxikartor till bilarna. Vid ett larm fick ambulansen som kallats till en pensionär åka och möta hemtjänstfolket som skulle låsa upp — de hittade inte fram och hade ingen karta.

En anställd som fick lägga ut egna pengar för bensin till Partenas bil fick vänta i månader på att få ersättning. En pensionär som hade en fordran på Partena fick stöta på fyra gånger utan att något hände.

Arbetskläder saknas, och det blir ofta fel med löner, ob-ersättning, sjukskrivning och annat.

Marie-Louise Allberg arbetar på stadsdelsförvaltningens uppdrag med att granska hur Partena klarar sitt uppdrag i Älvsjö, både hemtjänsten och Långbrobergs servicehus. Hon har sedan januari följt med personal på dagen, kvällen och natten och observerat personaltäthet, bemötande, rutiner osv.

Hon har också valt att titta närmare på sex av de tio klagomål från brukare Partena fått under februari, och varit med när Partenas arbetsledare träffat de som klagade.

Slutligen ska hon särskilt granska hur hjälpen ser ut för dem som är alldeles ensamma, inte har några vänner eller anhöriga som för deras talan. Även de som valt att bo kvar hemma vid livets slut ska hon studera mer.

– Jag håller på att skriva min rapport, och allmänt kan jag säga att jag är oerhört imponerad av det arbete som vårdbiträdena gör, säger hon. De är professionella och klarar av allt från enkel städning till att möta döende människor.

Arbetet som utförs får högt betyg, och Marie-Louise Allberg har inte tagit del av den lista med missförhållanden som personalen skrivit ner.
– Det handlar nog mer om förhållandet mellan dem och arbetsledningen, jag har sett allt utifrån brukarna.

Marie-Louise Allberg tror att Partena underskattade allt arbete som krävdes för att ta över. Nu har Partena också anställt två personer till som hjälpa till med administrationen.

– Hade man gjort det med en gång, hade kanske inte kritiken varit så hård.