Med hjälp av databasen kan man jämföra väntetiderna till olika behandlingar över hela landet.

Uppgifterna om väntetider kommer att dateras upp varje månad. Antalet väntande, andelen som fått vård inom tre månader och antalet behandlingar som genomförts kommer att redovisas varje kvartal.

Den nationella databasen är led i landstingens arbete att stärka patienternas ställning genom att ge insyn i vården.

Databasen finns på adress: www.lf.se/vantetider