Ni verkar ha dålig kommunikation på er arbetsplats. Om du gjort ett antagande, ta reda på vad arbetsledningen får göra. Visst har arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet, men det skall ju ske med fackets medverkan. Eventuellt har arbetsgivaren inte pratat med facket innan den här schemaändringen.

Du bör höra med ditt arbetsplatsombud. Finns inget sådant, kontakta sektionen.