Mest missnöjd är man med lönen. Utvecklingsmöjligheterna upplevs som begränsade och många skulle byta arbetsgivare om de hade en möjlighet.

Personaldirektör Lena Burström trodde inte att missnöjet var så stort.

– Många anser att landstinget är dåligt på jämställdhet. Det hade jag inte räknat med eftersom vi jobbar aktivt efter en jämställdhetsplan, säger hon.

Det de anställda tyckte fungerade bäst var samarbetet, både med arbetskamrater och chefer.

Undersköterskan Kerstin Böös är en av dem som svarat på de 77 frågorna i enkäten. Jobbet är stressigt och tungt. Nya unga krafter behövs, gärna unga killar anser hon. Kerstin trivs ändå med sitt jobb:

— Patienternas framsteg är belöningen, säger hon.

Missnöjet med arbetssituationen gäller inte cheferna. Bland dem är de flesta nöjda. En anledning kan vara att landstinget satsat särskilt på dem de senaste åren, bland annat med utbildning.

Landstingsdirektör Jan Brithon utlovar nu bättring. För om inte de anställda trivs blir det svårt att rekrytera nya medarbetare, säger han.

(Källa: Västmanlands läns tidning)