När det gäller vikariatsersättning så finns det inga regler för det i avtalet. Däremot finns det möjlighet att i lokala förhandlingar om kriterier för lönesättningen bestämma att ett
kriterium för högre lön kan vara att man
vikarierar på andra tjänster, t ex lärares.

Jag tycker att ni ska ta kontakt med sektionen för att få hjälp med detta. Förhandling om lön kan tas upp när det finns skäl för det och det du beskriver kan vara ett skäl.

Om det är arbetsvägran eller inte att neka att vikariera går inte att svara på, jag behöver veta mer för att kunna ge ett svar.

Det andra problemet, att ni i dessa situationer ska vara både lärare och assistenter visar hur svårt det är att få vikarier. Kan det vara lättare att få vikarie på en assistenttjänst så kan det vara ett sätt att lösa frågan. Det är inget ovanligt att man ibland inte får vikarier och i praktiken innebär det att man gör två arbeten.

Då är det viktigt att arbetsgivaren tillsammans med de anställda prioriterar vad som är vikigast att göra. I sin förlängning är det en fråga om att ha rätt till en bra arbetsmiljö.