Om arbetsgivaren är nöjd med den nya chefen, så finns det ingenting som du kan göra åt det.

Vi vill ha öppenhet och demokrati på jobbet men det är alltid oklokt att skälla ut en överordnad. Det är arbetsledningen som bestämmer på jobbet, även om man är kompisar privat.

Som anställd har man skyldighet att lyda order, ta emot kritik från en chef och försvara sig — men utan att fatta humör! Du kan försöka med att tillsammans med chefen, prata igenom det som hänt och be att få jobba kvar.

Annars måste du nog hitta ett sätt att finna dig i omplaceringen, be facket pröva om du blivit osakligt behandlad eller söka annat jobb.
Det är tråkigt att vänskapen mellan dig och din väninna tagit slut på detta sätt. Kanske hade ni tidigt kunnat prata igenom den nya situationen och bestämt ”spelreglerna” emellan er?

Vid samarbetsproblem mellan en chef och en medarbetare är det för övrigt vanligt, att ledningen stödjer chefen och att medarbetaren får flytta på sig.