Kära mes! Man behöver inte slå näven i bordet för att tala om hur man upplever saker och ting. Det är viktigt att du beskriver för din arbetsledare vilket dilemma hon sätter dig i.

Du orkar inte med att vara hennes ”bollplank”. Berätta det för henne. Du kan också vara konstruktiv och föreslå henne att försöka skaffa sig stöd eller mentorskap utanför arbetsplatsen, eftersom hon inte verkar ha någon lämplig kollega att vara förtrolig med. Hon har behov, men det har ju du också.