— Vi ska städa så fint att det inte behöver storstädas men hur ska vi hinna med det när vi inte hinner med vår dagliga städning, säger de och säger att de går hem och mår dåligt, eftersom det inte är så rent som ISS lovat kunden.

Ulla Hedström, läkare på infektionskliniken, har flera gånger kritiserat ISS för att slita ut städarna. Hon säger idag till Kommunalarbetaren.

— Ingenting har förändrats trots att yrkesinspektionen varit här. De som inte orkar och bara är vikarier byts ut, helst till kvinnor som inte kan svenska och vågar säga något.

Ulla Hedström tycker att städarna är enormt utlämnade och behandlas som förbrukningsvaror.

— Inte bara ISS ska kritiseras. Facket är alldeles för tandlöst. Städarna har dålig uppbackning.

Rigmor Samuelsson, ordförande i Kommunals ISS-sektion:

— Om en facklig förtroendevald får sparken vågar ingen vara arbetsplatsombud längre. Det är en katastrof.

Rigmor Samuelsson säger att alla är rädda om sina jobb, även hon.
Rigmor Samuelsson tycker att det framför allt måste bli ett slut på att upphandlarna väljer bolag med så låga anbud. Det skrivs massor om vården, när den blir privat, men vem skriver om städarna, säger hon.

Birgitta Prinz, Kommunals sektionsordförande på Karolinska sjukhuset:

— Det är synd om städarna. Det allvarligaste är att sjukhusledningen godkänner det här slaveriet. Städarna har rätt att kräva en dräglig arbetsmiljö precis som alla andra.

— Städarna här mår inte bra. De är rädda och vet att de får sämre arbetsförhållanden om de dristar sig till att klaga.

Hon får medhåll av Peter Karlsson, Kommunals sektionsordförande på Huddinge sjukhus som bekräftar att även där far städarna illa.

— ISS stora bekymmer är att aktiekursen inte ska sjunka, inte att städarna slits ut, säger han. Han avfärdar ISS tal om att deras annorlunda städmetoder gör att de inte behöver så mycket personal.

— Det säger sig självt att om du har en städyta på 1 000 kvadratmeter och får en på 6 000-7 000 kvadratmeter att du inte kan städa sex gånger snabbare med någon ny städmetod.

En längre artikel om ISS finns att läsa i tidningen Kommunalarbetaren.