Uppgiften är inte helt enkel, men ett stenparti bör anläggas i en sluttning och bestå av skifferartade, naturligt delade block.

Använd inte runda upprättstående stenar, som kan dominera över växterna. Stenar är vackra och lagrar värme under hösten, värme som sedan långsamt avges under kallare dagar. På våren värms de mörka stenarna strax upp av solen och kommer växterna tillgodo.

Bygg ända nerifrån för att skapa ett stabilt stenparti. Jord bakas in mellan stenarna (i mindre och större fack), så att även växter med djupgående rötter får bra förutsättningar.

Övre jordlagret kan bestå av sand- och grusmaterial så att man får ett väl dränerande ytskikt samtidigt som växter med ytligt rotsystem för svårt att etablera sig, det vill säga det vi kallar ogräs.