Distriktssköterskan på Vårdcentralen Hertig Knut i Halmstad gav en grupp överviktiga på drygt 50 personer råd om kost och motion. En ungefär lika stor grupp fick förutom råden bantningsmedlet Xenical. Efter ett halvår visade det sig att de båda grupperna hade gått ner ungefär lika mycket.

Förklaringen till skillnaden anser Lars Åhman, vice ordförande i Överviktigas riksförbund, är de regelbundna träffarna då patienterna i den första gruppen fick stöd och hjälp.

Kostnaden för varje förlorat kilo var 96 kronor, mot 2 817 kronor för patienterna som fick Xenical.

Även Stephan Rössner, professor vid Huddinge sjukhus anser att de allra flesta går ner lika bra med hjälp av regelbundna träffar med en distriktssköterska eller dietist som vid xenicalanvändning.