Jag vet inte riktigt vad du menar när du skriver att börja från början. För att få en tillsvidareanställning måste du söka arbete i den kommun du tänkt dig, om det finns något.

Många börjar med att gå på timmar men det måste inte vara så och bör inte vara så. Om de vill att du ska börja arbeta hos dem så ställ själv krav på att få en tillsvidareanställning exempelvis som vikarie, men det finns inget som säger att de måste ge dig det.