Projektet heter 80+ och ska pågå ett år. Pensionärerna betalar 75 kronor i timmen och får högst fyra timmars hjälp i månaden utan att kommunen prövar om de behöver bistånd.

— Vi är redan restriktiva med enkla insatser, säger kommunalrådet Majny Jonsson. Vår personal jobbar med mycket tyngre vårdbehov.

Projektet ger subventionerade hushållstjänster, som den så kallade pigdebatten har handlat om. Men här är subventionen direkt, arbetsgivaren befrias inte från skatt eller arbetsgivaravgift. Försöket ligger i linje med den modell som Kommunals kongress antog förra året.

Tjänsterna ska förmedlas av kooperativet Start 97, som bildades av några övertaliga undersköterskor från regionsjukhuset och sedan har vuxit. 80+ blir en egen enhet.

Civilekonomen Subha Gacic är en av dem som får arbete genom 80+. Hon kom hit från Bosnien för sju år sedan. Hon har praktiserat på en svensk redovisningsbyrå och fick goda referenser därifrån, men har ändå inte fått arbete i den sektorn.

Subha konstaterar att det kan vara svårt också för svenska kvinnor i hennes ålder att få arbete. Hon är 50+ och kom till Start 97 i somras. Hon har arbetat tillfälligt som personlig assistent och i åldringsvården.

— Det är viktigt att pensionärerna kan lita på oss, säger hon. Man måste vara uppmärksam och lyssna. De ska få hjälp när de behöver, även på kvällen eller helgen. En som blir akut sjuk kan behöva hjälp att köpa medicin. En annan behöver någon som följer med till kyrkan.

Allra gladast är Subha Gacic åt att kunna försöja sig och sin familj.
— Jag är frisk och kan jobba.

Kerstin Karlsson, Kommunal i Örebro, tycker det är bra med en arbetsmarknad för outbildade arbetslösa. Systemet kan också vara bra för ungdomar, som kan pröva att arbeta i andras hem innan de bestämmer vad de vill utbilda sig till.