Det finns inget som heter lönestege idag. Alla löner är satta utifrån kriterier som förhandlas fram och det sker ingen automatisk uppflyttning av någon. Jag tycker att du ska ta kontakt med Kommunal lokalt för att få hjälp med din lönesättning. Även om du går på timmar är det fullt möjligt att få individuell lönesättning.