Du hade väl diskussioner med arbetsgivaren innan du omplacerades till det vad det verkar som, en pooltjänst? Den verkar i så fall inte passa dig.
Du bör ta upp saken igen. Kanske kunde du då få en fastare placering.

Om du redan försökt med arbetsgivaren och sedan inte tycker dig få någon förståelse från det lokala facket, tala om för den facklige representanten att du ämnar vända dig till någon ombudsman på avdelningen om inget händer. Då kanske det blir bättre fart på det lokala facket.