Ett barns sjuklighet minskar med elva procent för varje extra kvadratmeter som barnet får att röra sig på.

Det är en av många faktauppgifter i boken ”Om barn och stress och vad vi kan göra åt det” av Ylva Ellneby (Natur och Kultur). En uppgift som är mycket relevant i tider när ständigt fler barn pressas in i dagisgrupperna.

Antalet stressade barn ökar. Besparingar på dagis är en av orsakerna, en annan orsak är att föräldrarna blivit mer stressade av dålig ekonomi, ökade krav på jobbet eller arbetslöshet.

Ylva Ellneby är författare, förskollärare, tal- och specialpedagog. I ”Barn och stress” beskriver hon orsakerna till stress hos barn, hur man märker att ett barn är stressat, och, framför allt, vad man kan göra för att minska stressen.

Här finns många konkreta tips, framför allt för förskolepersonalen: Hur man kan inreda dagis för att skapa plats för lugn och ro, tips på beröringslekar som tillfredsställer barnens behov av närhet, olika sätt att slappna av med mera.

Boken har råd för föräldrar också. Det kanske viktigaste rådet är att se till helheten: Man kanske inte kan göra så mycket åt morgonstressen när familjen ska iväg till jobb och dagis. Men man kan istället boka av en fritidsaktivitet och ha en lugn kväll tillsammans.