— Varje svensk måste sätta sig in i de här frågorna. Om vi genomför en folkomröstning tror jag att många kommer att engagera sig och ta reda på fakta, sade kongressombudet och kommunalaren Inger Carlsson från Eskilstuna.

Och enkäten som Kommunalarbetaren gjort bland förbundets 51 ombud på s-kongressen visar att Carlsson har stort stöd bland kommunalarna. Mer än två tredjedelar av ombuden svarade på enkäten och av dessa ville nästan 95 procent ha en folkomröstning. Bara ett av alla ombuden sade nej till en folkomröstning och ett annat ombud visste inte.

Desto mer delade var Kommunals kongressombud när det gällde frågan om ja eller nej till ett svenskt medlemskap i EMU. En knapp majoritet, 56 procent, sade ja till frågan om Sverige ska gå med i EMU. Fyra av tio, 41 procent, sade nej. Ett ombud ville inte besvara frågan.

Kongressombudet och kommunalaren Gun Bredstedt, från Östergötland, talade nog för många s-ombud i helgen när hon sade:

— Jag var väldigt väldigt velig. Ena dagen var jag för, andra dagen var jag emot. Till slut blev det ändå ett ja till EMU, sade Bredstedt.

Betydligt säkrare på sitt ja var Blekingekommunalaren Ewa Hansson.
— Jag är för EMU och tycker att vi ska gå med så fort som möjligt, sade Hansson, som helst ville se en folkomröstning före nästa val.

Lika positiva var nu inte alla. I Norrland är motståndet mot EMU kompakt och när norrbottningen och kommunalaren Birgitta Gidblom steg upp i talarstolen i folkets hus i Stockholm påminde hon kongressdeltagarna om Tage Erlanders ord.

— Lyssna på rörelsen! Det var Erlanders råd till Palme när Palme tillträdde som partiordförande. Birgitta Gidblom uppmanade kongressen att göra detsamma i EMU-frågan.

— Människor är oroliga och det med rätta. Priset för ett EMU-medlemskap är en instabil arbetsmarknad. Lyssna på oron bland våra medlemmar, sade Gidblom.

Men kongressen gick alltså emot Gidbloms vädjande och röstade till slut för ett svenskt EMU-medlemskap med siffrorna 234 ja och 113 nej. Gidblom sade efter omröstningen att beslutet ändå var väntat.

— Men visst hade det varit jättehärligt med ett nej nu.

Birgitta Gidblom kunde trots allt glädja sig åt att partiet betonade regionalpolitikens betydelse och det var ont om sura miner när EMU-motståndarna reste sig på söndagseftermiddagen tillsammans med ja-sägarna och stämde upp i Internationalen.