Stressakuten ska erbjuda konkret hjälp till löntagarna och arbetsgivarna genom en webbportal som ger råd och vägledning. En webbadress har reserverats för ändamålet (www.stressakuten.nu).

Bakgrunden är resultatet av en Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av TCO. Yrkesverksamma har fått svara på vad de tror ligger bakom det ökade antalet sjukdagar.

  • 75 procent ansåg att orsaken var ökad stress och ökade krav på arbetsplatserna. Nio av tio kvinnor ansåg detta.
  • 63 procent svarade att de ibland går till jobbet fast de är sjuka
  • 23 procent svarade att de hade tagit ut semester eller kompledigt i stället för att sjukskriva sig.