Hos barn som röntgas efter en urinvägsinfektion upptäcks njurskada i 10-20 procent av fallen.

I studien har man undersökt unga män och kvinnor med njurskador efter urinvägsinfektioner i barndomen. Det visade sig att få av dem drabbats av högt blodtryck och njursvikt, komplikationer som annars är välkända vid njurskador.

Prognosen för de unga som deltog i undersökningen var bättre än vad studier från andra länder har visat. Anledningen tror läkarna är att Göteborg och Sverige intar en särställning när det gäller att tidigt upptäcka och behandla urinvägsinfektioner.

Studien bygger på 1 221 göteborgsbarn som behandlades för sin första urinvägsinfektion mellan 1970 och 1979 och därefter följdes upp.