— Vår bedömning är att folkomröstningen kan komma först efter nästa riksdagsval, säger PO Edin, en av ekonomerna bakom rapporten.

Frågan om EMU-medlemskap kommer att tas upp på socialdemokraternas extra partikongress i helgen. Flera av de ministrar som är negativa till EMU har sagt att de bara stannar kvar i regeringen om det blir en folkomröstning i EMU-frågan.

LO-ekonomerna bedömer att ett EMU-medlemskap skulle innebära marginellt högre reallöner och marginellt lägre arbetslöshet. Men de tror också att risken för en ekonomisk kris blir större med ett medlemskap.
Utöver en folkomröstning kräver LO-ekonomerna nya buffertfonder och strukturråd för att ett medlemskap ska bli aktuellt.

— Regeringen måste tillsätta en utredning kring buffertfonder och strukturråd redan nu, säger LO-ekonomen Sandro Scocco.