Arbetsgivaren kan i vissa lägen beordra övertid och då måste man ha särskilda skäl för att neka. Men om man pressas till ständig övertid kan man vända sig till sin fackliga sektion, som tar reda på om ni är för få på arbetsplatsen och ta upp en diskussion.