Allt mer av det som traditionellt har varit kommunal verksamhet läggs nu ut på entreprenad. Hittills har inte kyrkan berörts av entreprenadvågen. Länge var det bara en kommun i landet, Upplands Väsby, norr om Stockholm, som släppte in entreprenörerna på kyrkans mark.

Men nu tar alltså skånska Hörby efter det uppländska exemplet. LRF-ägda Svensk Markservice tar över all kyrkogårdsverksamhet i kommunen. Företaget ska sköta gravarna, klippa häckarna och göra allt annat på kyrkogården utom att gräva gravarna.

Kommunen är nöjd eftersom entreprenaden innebär lägre kostnader. Men lika nöjda är inte de säsongsanställda arbetarna. Många av dem har jobbat i över tio år, men alla dessa får nu gå. Sammanlagt är det sju och en halv tjänst som försvinner.