Min första fundering är om du hade ett självpåtaget uppdrag eller om ledningen tog initiativet? Hur som helst är det bra om man pratar med arbetskamrater, ledning och eventuellt fack under resans gång.

Då vet man bättre hur stämningarna är, om de tycker att förslaget är bra eller dåligt. Jag råder dig också till att fråga din arbetsledare rakt på sak: är han eller hon nöjd med förändringen? Dessutom, ta upp det här på en arbetsplatsträff med kollegorna!