En av modellerna går ut på att förstärka dagens system men ge försäkringskassan en mer kraftfull roll.

De två andra bygger på att man skapar en särskild rehabiliteringsförsäkring, antingen i ett bestämt bolag eller i ett eller flera bolag som arbetsgivaren själv väljer.

— De skisserade förslagen beräknas leda till färre sjukskrivningar, tidiga insatser och bättre hälsa samtidigt som reformen betalar sig. Ytterst ska också förebyggande insatser stimuleras, säger Gerhard Larsson.

Utredningen visar att varje krona som satsas på rehabilitering ger nio kronor tillbaka till landsting, kommuner, arbetsförmedling och socialförsäkring. Om ingenting görs riskerar vi att till 2010 ha ytterligare 100-150 00 fler personer med ohälsa. Det ökar också risken för brist på arbetskraft.