Det säger Maith Elgstrand, ombudsman på Kommunals förbundskontor.
Maith Elgstrand har flera gånger förhandlat centralt med ISS och arbetsgivarnas organisation om problemen i Kalmar. Hon tycker inte om att lösa problem med arbetsgivaren via tidningen men berättar om alla förslag till lösning som Kommunal kommit med som självplanerande arbetslag och att någon från lönekontoret kommer ut till städarna och reder ut varför det blir fel löner.

— ISS hävdar att de anlitar timanställda på grund av den höga sjukfrånvaron. Vi har krävt att ISS ska tills vidare anställa dessa eftersom städarna och verksamheten vinner på att det utvecklas arbetslag med samma arbetskamrater.

Hon menar att det i grunden rör sig om problem med arbetsledningen.
— Det är långt mellan den personalpolitik som ISS centralt säger sig vilja föra och vad som sker i praktiken.

Samtidigt kritiserar hon politikerna för att ta det lägsta anbudet i en bransch som är så personalintensiv.