Kampanjen inleddes i början av februari med fyra halvdagsseminarier för fackliga företrädare och chefer i kommunens samverkansgrupper. Personaldelegationens ordförande Bertil Dahl citerade ur kommunens personalpolitiska riktlinjer:

— ”Den som för fram kritik ska inte vara rädd att förlora jobbet, bli åsidosatt eller få lägre lön.”

Trots det är många av de anställda i kommunen rädda för att straffas om de är frispråkiga. Det visar den enkät som Kommunal, Lärarförbundet och SKTF gjorde bland sina medlemmar i Kalmar.
Syftet med kommunens kampanj är att få alla anställda att våga tala fritt, förklarade Bertil Dahl.

Monica Breidensjö från TCO, ansvarig för det nyligen avslutade projektet Morgondagens arbetsliv, talade vid seminarierna om tystnaden på arbetsplatserna, hur den kan motverkas och vilka lagar som gäller för den som vill föra fram kritik.

— När dialogen tystnar förlorar ledningen någonting. Det blir effektivitetsförluster när inte alla kunskaper om verksamheten kommer fram, sa hon.

De som har tillfälliga anställningar är oftast tystare än andra. Monica Breidensjö tror att det beror på att de inte vill bli kända som bråkmakare, vilket kan försvåra att få nya jobb. Eller så vill de inte ta konflikter eftersom de snart ska sluta.

Enligt Monica Breidensjö beror inte tystnaden bara på dåliga chefer. Den kan också bero på klimatet mellan arbetskamraterna.

— För att få ett öppet arbetsklimat krävs att vi vågar vara raka och tala med, inte om, varandra. Konflikter ska inte sopas under mattan.

Jantelagen måste bekämpas, vi ska kunna glädjas över andras framgångar och kunna ge beröm till varandra.

Om ledarskapet på arbetsplatsen är otydligt uppstår lätt informella ledare bland de anställda, vilka kan utsätta andra för mobbing.

Monica Breidensjö menar att tystnaden ofta beror på rädsla. Men den går att bota.

— Följ bara din inre övertygelse även om det känns skrämmande att avslöja vad du tycker. Har du gjort det en gång törs du mer vid nästa tillfälle.

Seminarierna avslutades med att deltagarna fick sätta sig i sina samverkansgrupper för att diskutera hur yttrandefriheten ska stärkas på arbetsplatserna.

De kom fram till att samverkansgrupperna måste ta fram en strategi för hur arbetsklimatet ska bli öppnare. Den ska sedan föras ut på diskussion på arbetsplatserna och förankras vid personalkonferenser.

Kalmar kommuns personaldelegation vill senast i september ha en rapport från varje samverkansgrupp. Efter det ska personaldelegationen ta ställning till om det behövs några nya insatser för att stärka yttrandefriheten.