1. Den är skyddad enligt grundlagen men det finns begränsningar enligt sekretesslagen. Det gäller exempelvis vissa uppgifter inom socialtjänsten.
  2. Arbetsgivaren får inte hindra dig att använda yttrandefriheten eller straffa dig för att du utnyttjar den.
  3. Du har meddelarfrihet när det gäller att lämna uppgifter avsedda att publiceras i media. Det kan även gälla hemliga uppgifter. Arbetsgivaren har inte rätt att forska efter vem som har lämnat ut uppgifterna.
  4. Du är inte illojal mot en offentlig arbetsgivare för att du utnyttjar din yttrandefrihet.
  5. Du har rätt att kritisera arbetsgivaren även om du är chef eller arbetsledare.
  6. Du bör inte driva opinion på arbetstid eller i arbetsgivarens lokaler. Det har arbetsgivaren rätt att förhindra.
  7. Arbetsgivaren bestämmer vem som får uttala sig på arbetsgivarens vägnar.
  8. Du har arbetsskyldighet. Även om du är kritisk mot ett beslut måste du arbeta enligt det. Den som inte gillar beslutet får försöka ändra på det genom att till exempel arbeta politiskt.
  9. Du har rätt att informera elever, vårdtagare, föräldrar och anhöriga om konsekvenserna av fattade beslut och hur de kan överklagas.
  10. Om du är osäker på vad som gäller enligt lagarna om yttrandefrihet så ta reda på vilka rättigheter du har innan du agerar.