Vi har en ny lag som förbjuder diskriminering av människor med olika sexuella mönster. Här bredvid kan du läsa mer om den. Det finns en ombudsman (HOMO) i Stockholm. Om du vill, så kan du ta kontakt med honom för information och råd.

Jag tycker att du har ett val att göra när det gäller dina arbetskamraters attityder emot dig. Antingen kan du tala med dina arbetskamrater: säga att du märker att dom behandlar dig annorlunda och i bestämd ton säga ifrån om att du har rätt till din integritet. Du behöver lika litet som någon annan redovisa hur du lever privat. Å andra sidan så är nyfikenhet ofta grund för spekulationer. Om du väljer att öppet tala om hur dina levnadsförhållanden är så kanske det kan få tyst på pratet.

Ett annat alternativ är att strunta i vad andra tror eller tycker om dig.