Du har all rätt att bära din huvudduk på jobbet! En anställd har rätt att bära så kallade religiösa kläder. Det är förbjudet att säga upp någon på grund av det.

Du kan tala med din chef i enrum och förklara varför det är omöjligt för dig att klä dig på annat sätt än du gör. Om han förstår hur viktigt detta är för dig, så kanske han ändrar mening. Hans uppfattning kan bero på fördomsfullt tänkande eller på ovana vid andra seder. Okunskap går alltid att rätta till! Kanske det till och med skulle vara möjligt för dig att berätta om din tro och ditt land, vid något personalmöte?

Om det skulle göras försök att avskeda dig av de skäl som du berättat om — ska du omedelbart ta kontakt med Diskrimineringsombudsmannen och med facket.