Ilskan gäller förändringarna i avtalet mellan Kommunal och Falck Ambulans.

Mats Ekberg, arbetsplatsombud för ambulanssjukvårdarna i Linköping, säger att medlemmarna inte accepterar förändringarna. Och han delar deras kritik.

— Försämringarna var onödiga eftersom Falck Ambulans ändå är skyldigt att teckna ett trygghetsavtal för oss. Jag vet inte längre hur jag som arbetsplatsombud ska kunna förklara för mina arbetskamrater fördelarna med att vara fackligt ansluten, säger han.

Mats Ekberg tycker inte att de har fått tillräcklig kompensation för det som har tagits bort i avtalet.

— Stationerna i Linköping, Norrköping och Mjölby har inte någon nytta av trygghetsavtalet. Om Falck Ambulans nästa år förlorar upphandlingen har vi bara varit anställda i företaget i fyra år. Då gäller inte avtalet oss. Och bara 21 av 140 ambulanssjukvårdare i Östergötland är 40 år eller äldre.

Mats Ekbergs kritik delas av Benny Lundahl, arbetsplatsombud i Norrköping. Han sitter med i förbundets förhandlingsdelegation vid förhandlingar med Falck Ambulans.

— Trots att vi bestämt sa ifrån så förhandlade den ansvarige ombudsmannen i Kommunal, Gunnar Fridolfsson, bort våra förmåner. Vi ställdes inför fullbordat faktum.

Benny Lundahl tycker att informationen under förhandlingen har varit för dålig och att Gunnar Fridolfsson inte har brytt sig om att förankra avtalet.

Liknande kritik kommer även från klubbordföranden Michael Stilling i Lund.

— Det är svårt att förhandla lokalt när vi plötsligt får höra att Kommunal och Falck har enats om något annat centralt i Stockholm, säger han.

Gunnar Fridolfsson är överraskad över kritiken. Han säger att inte någon fråga har avgjorts centralt innan den har förankrats bland de förtroendevalda i klubbarna i Falck Ambulans via berörda lokalavdelningar.

— Förhandlingsdelegationen godkände det trygghetsavtal som vi förhandlade fram. Det stämmer inte att Falck Ambulans är skyldigt att teckna ett sådant avtal. Att vi bytte bort 45-kronan beror på att den ersättningen sällan utnyttjades.

När det gäller kritiken att tre av stationerna i Östergötland inte har någon nytta av trygghetsavtalet säger Gunnar Fridolfsson att förbundet måste ta hänsyn till alla medlemmars intressen och inte agera utifrån vad en begränsad grupp tycker.

— Trygghetsavtalet behövs eftersom många ambulanssjukvårdare i framtiden riskerar att bli arbetslösa. Det finns krav om att senast år 2005 ska alla ambulanser vara bemannade av personal med sjuksköterskekompetens. Redan nu har en av våra medlemmar i Skåne blivit arbetslös.

Ambulanssjukvårdarna vid Falck Ambulans i Östergötland planerar ett stormöte i mars. Gunnar Fridolfsson och Kommunals ordförande Ylva Thörn ska bjudas in till mötet för att förklara Kommunals agerande.