Om ni brukar ha arbetsplatsträffar bör du absolut diskutera problemet där med dina kollegor. Detta är inte ditt problem, det är gruppens. Hur menar gruppen att det här ska hanteras?

Självklart bör du också ta upp detta med din arbetsledare.

Det är känsliga saker eftersom det rör sig om en vårdtagare. Det är bra om du också rannsakar dig själv lite. Vad exakt är så outhärdligt med farbrorn? Vissa saker får man kanske finna sig i, så länge det inte handlar om våld och provokationer. Om du blir klar över dina egna reaktioner kanske du får en annan bild av dig själv också.