Alla inom omsorgen har dåliga löner, det måste först och främst slås fast.

Jag vill fråga dig tillbaka om du vill och kan börja arbete heltid? Nu finns få nattjänster på heltid, men på dagen finns det. Det är ett sätt att få upp lönen.

Ett annat sätt är att kolla vad andra arbetsgivare och kommuner betalar för motsvarande arbete. I Stockholm till exempel skriker man ju efter folk.

Det är också värt att kolla med ditt lokala fack om du verkligen har en lägre lön än andra i förhållande till arbetsinsats och erfarenhet.

Sista utvägen är att genom facket fortsätta driva den här frågan gentemot politiker och tjänstemän som fördelar resurserna.