Som undersköterska i äldreomsorgen följer jag noga vad som händer i Vårdförbundets strejk. Jag är glad och tacksam över att någon, i detta fall Vårdförbundet, äntligen tar fighten och säger ifrån. Sätter ned foten och visar att: Nu går det inte längre. Vi har fått nog och nu måste det bli en förändring!

Detta är det jag har saknat. Handlingskraft. En vilja att göra något konkret för att förändra våra villkor på jobbet.

Vårdförbundets nej gör mig glad

Så många har valt att sluta på sitt jobb, för att de inte orkar med det längre, och för att deras scheman är ohållbara och de tvingas till övertid mer eller mindre konstant.

Då många slutar blir det ännu värre, och mera övertid och mer inställd sommarsemester för de som är kvar, och så fortsätter denna onda spiral, och till slut får avdelningar stänga på sjukhusen för att det fattas personal.

Med detta sagt är det glädjande att Vårdförbundet säger nej. Och väljer att gå ut i strejk.

Det finns ingen uppmaning om att vi i Kommunal ska stötta Vårdförbundets medlemmar genom att till exempel skriva på en namnlista eller sprida information om strejken via flygblad eller dylikt.

Frågan är hur Kommunal och LO ser på detta? Jag hade väntat mig en genuin uppslutning från dem. Jag letar på deras hemsidor men hittar i stort sett ingenting. 

Den 4 juni klockan 15.10 när jag går in på Kommunals hemsida står det i stort sett ingenting. Det enda som går att finna om denna strejk, som ju varit på gång länge är ett kortare inlägg om att Kommunal anser att medlemmarna ska förhålla sig neutrala till Vårdförbundets strejk.

Det innebär vad jag förstår, att vi undersköterskor inte ska ta på oss arbeten som i vanliga fall görs av sjuksköterskorna, och att vi inte ska gå in och jobba mer om det saknas personal på grund av strejken. I övrigt ska vi göra vårt jobb som vanligt. Det är allt som står.

Helt tyst från LO

Det finns ingen skildring av strejken, ingen intervju med någon strejkande eller något om bakgrunden till den. Det finns ingen uppmaning någonstans på sidan om att vi i Kommunal ska stötta Vårdförbundets medlemmar genom att till exempel skriva på en namnlista eller sprida information om strejken via flygblad eller dylikt.

På LO:s hemsida står det helt enkelt ingenting. Däremot står det med stora bokstäver på förstasidan att man backar IF Metall i Tesla-strejken för att få kollektivavtal. Detta backar även Kommunal vad jag förstår.

Om vi ger sjuksköterskorna stöd i kampen för bättre villkor kommer det med stor sannolikhet att också ge oss bättre villkor på sikt.

Jag förstår att det handlar om att IF Metall ingår i LO, och att Vårdförbundet inte gör det (de ingår ju i TCO, tjänstemännens centralorganisation).

Men vi i Kommunal har ofta samma arbetsgivare som medlemmarna i Vårdförbundet och det borde därför ligga oss nära att stötta dem eftersom vi rör oss på samma arbetsplatser och har liknande problem.

Jag vill därför ställa frågan till Kommunals ledning: Varför är det så tyst om Vårdförbundets strejk? Och varför är det så tyst om den i denna tidning, Kommunalarbetaren?

Vi har ju allt att vinna på att hjälpa och stötta varandra i kampen för en bättre vård och bättre arbetsvillkor för oss som arbetar i den. Om vi ger sjuksköterskorna stöd i kampen för bättre villkor kommer det med stor sannolikhet att också ge oss bättre villkor på sikt.

Var är solidariteten och vad hände med: Arbetare i alla länder (läs yrken) – förenen eder!