Jag jobbar som kock åt Luleå Kommun, Resurscentrum Måltider och har varit skyddsombud under väldigt många år. I dag är jag också huvudskyddsombud.

Jag brinner för att alla ska få ha en bra arbetsmiljö och trivas på jobbet då vi faktiskt tillbringar mer tid där än hemma. Det är tufft just nu på många arbetsplatser, både i offentlig sektor och hos de privata arbetsgivarna. För hög arbetsbelastning, för låg bemanning och scheman som inte håller för återhämtning. Så många medarbetare som drabbas av utbrändhet, stress och annan ohälsa på grund av det.

Ställ krav, var obekväm!

Som skyddsombud måste man våga tala om för sin arbetsgivare när något är fel och ibland räcker det inte med att bara tala om, utan man måste verkligen våga stå på sig. Ställa krav på arbetsgivaren och vara den där obekväma. Våga använda det lagstöd som vi har när det behövs, till exempel 6.6a som är begäran om arbetsmiljöåtgärd hos arbetsgivaren och 6.7 som är skyddsombudsstopp när det är fara för liv och hälsa. 

Jag brukar tänka att jag inte behöver vara älskad av alla, när det händer mycket i mitt uppdrag och jag inte är överens med arbetsgivaren!

De som är skyddsombud vänder sig oftare till oss huvudskyddsombud och vill att vi driver frågan direkt – innan man har pratat med sin chef själv.

Vad jag som huvudskyddsombud märker av oftare är att färre medarbetare vill engagera sig som skyddsombud, och de som är skyddsombud vänder sig oftare till oss huvudskyddsombud och vill att vi driver frågan direkt – innan man har pratat med sin chef själv. Jag tror att färre engagerar sig som skyddsombud just för att det ofta är dålig arbetsmiljö med hög arbetsbelastning på många arbetsplatser. Många gånger orkar man helt enkelt inte. Det kan också handla om att man inte vågar agera.

Jag brukar förklara att jag och även Kommunals sektion alltid finns där och stöttar och hjälper, och att man är skyddad i sin roll som skyddsombud utifrån förtroendemannalagen (FML).  

Vi behöver absolut inte skyddsombud som sitter i arbetsgivarens knä! Så kommer det att bli om arbetsgivaren ska vara med och bestämma vem som ska bli skyddsombud.

Ansvaret är alltid arbetsgivarens

Det är en lag som vi ska vara otroligt rädda om. Den reglerar bland annat att en arbetsgivare inte får hindra en facklig förtroendeman att fullgöra sitt uppdrag. Svenskt Näringsliv vill ändra i arbetsmiljölagen så att det blir enklare för andra än facket att utse skyddsombud. De hävdar att förändringar på arbetsmarknaden och fackets lägre organisationsgrad motiverar en sådan ändring. 

Vi behöver absolut inte skyddsombud som sitter i arbetsgivarens knä! Så kommer det att bli om arbetsgivaren ska vara med och bestämma vem som ska bli skyddsombud. Det ska även fortsatt vara medlemmarna i en fackförening som väljer sina skyddsombud, och ingen annan.

Ett förtroende från kollegorna

Ansvaret för arbetsmiljön är alltid arbetsgivarens. Men alla medarbetare har ett ansvar att bidra till en god arbetsmiljö, och vi skyddsombud måste våga kliva fram och ställa krav! Att vara skyddsombud är ett förtroende som man fått av sina kollegor. 

Här kan du läsa mer om skyddsombudets uppgifter.