I år går starten för arbetsmodellen där alla enheter inom äldreomsorgen ska ingå i vad vår kommun kallar samplanering. Det betyder att all personal schemaläggs på andra enheter än vår ordinarie.

Det betyder också att vi alla har resurspass i grundschemat, där vi inte vet var vi kommer att arbeta när vi går hemifrån på morgonen. 

På vår arbetsplats vård- och omsorgsboendet Tornet i Botkyrka kommun har vi diskuterat samplaneringen ingående och vi ser flera nackdelar.

Ökad risk för våld och hot

Den här samplaneringen kommer att skapa otrygghet både för personal och äldre. Personalens ständiga flyttar mellan olika boenden kommer att betyda mindre kontinuitet, att kunskap om de boende inte tas tillvara och ökade risker för våld och hot med ständigt ny personal som inte har kunskap om de boende och hur de behöver bli bemötta. 

Om en kollega är sjuk under en vecka och det inte finns någon med resurspass på den egna enheten, kommer vakansen då att täckas upp med sju olika personer som har resurs respektive dag?

Det kommer inte att kännas bra för den som på ett resurspass kommer ny till en avdelning där det inte finns tid att läsa genomförandeplaner om varje boende.

I dag har många valt arbetsplats med utgångspunkt från hur smidigt det är att ta sig dit från det egna hemmet. Många promenerar och behöver inte använda sig av kollektivtrafik eller bil (och kan alltså spara in på den stora utgiften för resor till och från jobbet).

Resurspass där man plötsligt blir beordrad till en annan arbetsplats blir en extra kostnad för oss anställda. Det kan också innebära betydligt längre restid, särskilt för dem som börjar det tidiga morgonpasset (före klockan 07) eller det sena kvällspasset (efter klockan 21) då kollektivtrafiken kör med färre turer.

Leder till stress och osämja

Samplanering ställer till både större och mindre problem. Det kommer inte att kännas bra för den som på ett resurspass kommer ny till en avdelning där det inte finns tid att läsa genomförandeplaner om varje boende. Medicindelegering kommer inte att vara aktuellt, vilket betyder att det läggs mer ansvar på den ordinarie personalen som är på plats. 

Många oroar sig för stressen det skapar att ha kommit till den ordinarie arbetsplatsen och bytt om, och därefter får besked om att man ska i väg på ett resurspass på ett annat ställe.

Se till att vi trivs i stället

Det är också upplagt för osämja mellan personal om antalet resurspass inte fördelas rättvist, men också utifrån hur ofta man tvingas åka i väg och lämna den egna arbetsplatsen.

Botkyrka kommun säger att andelen äldre i kommunen kommer att öka rejält de kommande 10 åren, och att antalet medarbetare i äldreomsorgen därför behöver öka kraftigt. Deras lösning kallar de samplanering. Borde de inte hellre se till att personalen trivs och stannar kvar? 

Cletio Fatouman Coulibaly
Sanja Radivojenic Janicijevic 
Linda Sheroo
Irma Talou Ire
Emebet Tesfay
Mona Shakourian 
Diana Lucia Walderrama
Gina Johansson
Thahamina Ahkter
Saron Haile
Binali Saratchandra 
Joanna Szmigel
Abbas Mohammed
Melinda Björkström
Åsa Kjellin
Turban Ashti
Minna Borgh
Kicki Hedlöf
Ann-Sofi Jacobsson
Michel Kitenga
Yosef Desalegn
Aklilu Wondimagegnehu
Zobeda Rahman 
Grace Akumu
Sultan Inci