Halmstad har 50 gruppboenden. Två av dem har sökt och fått dispens för att fortsätta arbeta dygnspass. En som var delaktig i arbetet med att söka dispens var Nemanja Barac som är stödassistent, arbetsplatsombud och skyddsombud.

– Det är viktigt att lyfta fram brukarnas behov, fokuset har varit på deras välmående och personalens arbetsmiljö, säger Nemanja Barac.

En man med skägg och kort hår står utomhus utomhus en stadsbild, iklädd en grön skjorta med knappar över en vit t-shirt under en klarblå himmel.
Nemanja Barac.

Dygnsvila skapade oro

Redan när det blev klart att reglerna om 11 timmars dygnsvila skulle skärpas så att det blev svårare med dygnspass så reagerade både personalen och cheferna. Alla förstod att det skulle bli negativt för brukarna. En kortare period infördes 12 timmars pass. Men det föll inte väl ut. Att brukarna mötte fler ansikten skapade oro, berättar Nemanja Barac. 

– Det blev inte bra för brukarna och det blev inte bra för personalen, vår arbetsmiljö blev inte bra. Vi såg att det inte kommer att funka, säger han.

Dokumentation viktigt för dygnspass

Personalen och cheferna samarbetade för att söka dispens. Som skyddsombud uppmanade Nemanja Barac kollegorna att rapportera arbetsmiljöproblem. 

Att dokumentation av tillbud och riskobservationer är viktigt poängteras även av Kommunal i Halmstad som också deltog när dispens söktes. Facket framhåller vikten av att personalen i journalsystemet dokumenterar hur brukarna mår. Syftet är att visa hur brukarna påverkas och att arbetsgivaren verkligen testat alla möjligheter att hålla sig till lag och avtal. 

När Halmstad sökte dispens för dygnspassen på två LSS-boenden utgick de också från brukarna.

Därför fick LSS i Halmstad dispens från kraven på 11 timmars dygnsvila

Arbetstidsnämnden tog fasta på:

  • Gruppboenden är enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, särskilt anpassade till brukarnas behov och förutsättningar.
  • Brukarnas behov och förutsättningar kräver kontinuitet.
  • Arbetet ställer krav på goda kunskaper kring den enskildes funktionsnedsättning och stor kunskap om samt erfarenhet av att arbeta utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt.
  • Alla behöver följa de rutiner och handlingsplaner som finns i verksamheten för att skapade bästa möjliga förutsättningar för den enskilde brukaren att ha en fungerande vardag.
  • Att enhetscheferna arbetar aktivt med personalgruppen för att säkerställa att har den kompetens som den behöver för att klara sitt uppdrag. 
  • Att det är svårt att hitta personal med rätt kompetens för målgruppen.
  • Att de skärpta kraven på 11 timmars dygnsvila för personalen skulle betyda fler personalbyten under dygnet och att brukarna då skulle möta fler personer.
  • Att fler personalbyten skapar oro och otrygghet hos brukarna, detta kan medföra hög risk för att brukarnas hälsa äventyras eller försämras.
  • Fler personalbyten som leder till oro hos brukarna kan påverka personalens arbetsmiljö negativt.

Källa: Arbetstidsnämnden

Beskedet att de två gruppboendena i Halmstad fick dispens för dygnspass gjorde brukarna glada, berättar Nemanja Barac. Och personalen firar med ”go fika” på nästa APT, arbetsplatsträff.

Dygnspass ska beslutas lokalt

Samtidigt som Halmstad fick beskedet om dispens för dygnspass i LSS så kom beskedet att det generellt blir nya enklare regler för undantag från kravet på dygnsvila. Det blev klart med Kommunals nya avtal med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Det innebär att frågan om dygnspass i LSS nu kan avgöras lokalt efter mbl-förhandling. Det blir alltså samma regler som inom personlig assistans. 

Tror du att dispenserna för dygnspass inom LSS i Halmstad kan bli vägledande när beslut ska fattas lokalt?

– Jag tror kanske att fler kommer försöka söka. Det finns en möjlighet för dem nu när kan mbl-förhandlas i kommunen och när det inte behöver vara upp till en arbetstidsnämnd, säger Diana Larsson, ordförande för Kommunals sektion vård och omsorg i Halmstad.

Tror du att fler kommer få dygnspass nu?

– Jag skulle tro att möjligheten är större. Men det är ingen självklarhet utan det ska vara för att det verkligen är behov av det. Det måste vara tydligt varför och att det är brukarnas och verksamhetens behov som styr det, säger Diana Larsson.

Dispens kan vara vägledande

Dispens för dygnspass inom LSS har även getts för ett gruppboende i Boden. Även där bedömer Kommunal att det beslut som finns om dispens kan vara vägledande för andra.

– Jag tror det, att det är en öppning för andra att göra likadant, säger Anna-Karin Nylund som är ordförande för Kommunal.

Tror du att fler kommer få dygnspass nu?

– Vill medlemmarna ha detta så kommer vi att driva det och jag tror att eftersom vi har fått det så kommer nog fler att få det. Någon måste gå före och det gör vi, säger Anna-Karin Nylund.

Dispens för dygnspass har även getts för en arbetsplats inom LSS i Jönköping och för Sällebråtens gruppbostad AB.