De flesta människor har nog en ganska bra förståelse för vad en förhandling innebär. Man blir inte alltid nöjd och att det handlar om att ge och ta. Men i de senaste förhandlingarna har brandmännen bara förlorat. Bara fått ge.

För oss inom räddningstjänsten så är våra arbetstider och möjlighet att schemalägga dygn en sådan sak. Ett av mina vanligaste uttryck när jag har pratat om mitt yrke är “Lönen är ganska dålig, man får jobba helger och nätter men schemat gör det värt det”.

Mer makt till arbetsgivaren

Ett schema som nu inte längre är möjligt, mer än ett år i taget i bästa fall. Och då gäller det också att dispensansökan går igenom. 

För det som har hänt nu är att man har förhandlat fram än mer makt till arbetsgivaren och fråntagit oss brandmän möjligheten att kunna påverka schemat. Tidigare har man kunnat byta bort pass ifall man behöver vara ledig för en barns aktivitet, föräldrars födelsedag eller vad det än kan vara. Utan att behöva söka semester. Utan att behöva blanda in arbetsgivaren. Det är kraftigt reducerat när dygnsplanering inte är möjligt. Nu är vi utlämnade till att söka semester, om man har några semesterdagar kvar och om arbetsgivaren tillåter det

Det finns ingen mening med att vara med i en organisation som inte förstår vad som är viktigt för ens verksamhet. Eller som än värre, förstår men struntar i det.

Schemat är det viktigaste för många av oss. Vår möjlighet att påverka vår situation och schema. Att ha möjlighet att, trots ett yrke som kräver närvaro på tider då många andra är lediga, ha en flexibilitet. 

Det här har vi inom räddningstjänsten gjort väldigt tydligt för Kommunal. Det engagemang, den debatt, det opinionsbyggande som vi lagt ner tusentals timmar på under det senaste året borde klart och tydligt ha visat det här för Kommunal. 

Kastat oss under bussen

Det hade varit mer ärligt av Kommunal att erkänna att man kastade svenska brandmän under bussen för att få igenom förbättringar för andra arbetstagare. Det hade jag kunnat förstå. För det är vad som har hänt. 

Och då måste ni inom Kommunal också förstå varför svenska brandmän väljer att lämna Kommunal. Det finns ingen mening med att vara med i en organisation som inte förstår vad som är viktigt för ens verksamhet. Eller som än värre, förstår men struntar i det.

För här handlar det inte om att förhandla fram en förbättring av ett schema från ett dåligt schema. För två år sen hade svenska brandmän ett schema vi var nöjda med. Som SKR/Sobona tillsammans och i samförstånd med Kommunal helt förstörde. Baserat på rena lögner om vad EU-direktivet säger, visade det sig. 

Innan du, Jessica Leiding, ber oss att tänka om så kanske det är dags att Kommunal tänker om och förstår vad man har ställt till med och varför folk lämnar.

Kommunal fick två chanser att reda ut det här. Dels den första förhandlingen för över ett år sen. Då greps man av någon form av EU-panik och skrev på ett otroligt dåligt avtal. Samt nu i årets förhandling, där man skrev på ett något mindre dåligt, men ändå helt oacceptabelt, avtal. I båda fallen så misslyckades man. Och förtroendet förbrukades.

Så innan du, Jessica Leiding, ber oss att tänka om så kanske det är dags att Kommunal tänker om och förstår vad man har ställt till med och varför folk lämnar.