Kommunal har varslat om strejk i flera kommuner och regioner. Orsaken är att facket och SKR:s förhandlingar om ett nytt kollektivavtal har avbrutits. Om parterna inte hittar en lösning före den 18 april innebär det att alla städare i Östhammars kommun lämnar sina arbetsplatser.  

Men trots det vill kommunen att städningen ska fortsätta på kommunens förskolor, skolor och äldreboenden. Hur ska det gå ihop? Jo, för om det blir strejk ska politikerna hoppa in som städare.  

Det har kommunstyrelsens ordförande, Fabian Sjöberg (M), fattat ett skriftligt beslut om. I beslutet skriver han att det ska tas fram arbetsscheman för politikerna.  

– Att Östhammars kommun omfattas av strejkvarslet är otroligt oproportionerligt. I Östhammars kommun följer vi kraven som Kommunal ställer på nationell nivå, till exempel om dygnsvilan. Jag hade haft mer förståelse för om det var en kommun som hade vägrat eller haft en helt annan syn, säger Fabian Sjöberg.  

”Politikerna gör sig skyldiga till strejkbryteri”

Dessutom måste kommunen se till att deras verksamheter, som äldreboenden, inte blir osanitära, tillägger han. Därför kommer städarnas arbetsledare, som inte omfattas av strejken, att få planera var politikerna ska städa.

På Kommunal är man kritisk till beslutet att ta över medlemmarnas arbetsuppgifter. Det skulle betyda att politikerna gör sig skyldiga till strejkbryteri, något som inte är olagligt, men anses vara orätt, enligt Helena Ersson, avdelningsordförande på Kommunal Mitt.  

– Det här är direkt olämpligt. Vi har spelregler på den svenska arbetsmarknaden som parterna följer, och om man då planerar att gå in och försämra effekterna av det tycker jag att man underminerar den svenska modellen. Vår rätt att strejka urvattnas om politiker går in och gör arbetsuppgifter, säger Helena Ersson.

Men beskedet väcker även frågor hos lokala politiker. En av dem är Roger Jansson (S), ersättare i kommunstyrelsen.  

– Jag tycker det hela låter väldigt märkligt. Frågan är om man verkligen får göra så här, men oavsett vad man får eller inte får göra tycker jag inte att man gör på det här sättet, säger han.  

Men Fabian Sjöberg håller inte med om att det handlar om strejkbryteri. Orsaken är att förtroendevalda inte räknas som arbetstagare och därför inte heller omfattas av samma regler.  

Strejken 2003 visade hur viktiga städarna var

En annan person som reagerar på beslutet är städaren Ylva Löfberg, som även är skyddsombud på städenheten i Östhammar. Hon har svårt att förstå att beslutet är verkligt.  

– Jag och mina kollegor hade bara hört detta ryktesvis, men jag vet inte vad jag ska säga nu. Det är så svårt att ta in. Ska vi lämna ifrån oss våra moppar till politikerna eller vad är tanken? undrar hon.

Kvinna sorterar städmaterial i ett förråd med hyllor och olika städutrustning.
Ylva Lövberg.

Ylva Lövberg har kollegor som deltog i Kommunals senaste strejk som ägde rum 2003. Under rasten har hon och kollegorna pratat om hur det var att sitta strejkvakt, samt att arbetsgivaren insåg hur viktigt deras arbete var – först när de saknades på jobbet. 

– Det här är vår chans att visa hur viktiga vi är. Om politikerna tar över slår det ut konflikten totalt. Jag trodde politikerna var neutrala, säger Ylva Löfberg.