Lärarassistenter, som i vanliga fall snarare är ett stöd för läraren i undervisningen, ska ta över elevassistenternas jobb.  

Samtidigt ska en ny roll – stormentorer – anställas på skolan för att täcka upp för lärarassistenternas förlorade arbetsuppgifter. 

Oro för framtiden

Ibrahim Katica, facklig företrädare i Strängnäs, säger att han blev chockad när han fick besked om att elevassistenterna skulle bort från skolan. Yrkesgruppen behövs, menar han. 

– Sådana stödjande funktioner är viktiga för att bemöta den komplexitet som barn för med sig i dag.  

Förutom en högre arbetsbörda för den skolpersonal som blir kvar, tror Ibrahim att effekterna kommer att bli påtagliga hos eleverna. Bland annat när det gäller den ökade risken för att bli indragen i kriminalitet. 

– Ju fler vuxna som finns på skolgården, ju mer kan de spana på om det pågår rekrytering till gängen. Risken för det ökar ju per automatik när man tar bort huvuden, säger han. 

Kommunalarbetaren har också pratat med två elevassistenter på Paulinska. De båda är oroliga för framtiden, både för sin egen skull och för skolans. Framför allt för barnens. 

– Det har föräldrarna uttryckt också, säger en av dem. 

– Vi har ju knutit an till deras barn och fått en fin relation med både barn och föräldrar, fyller den andra i. 

Rektorn tillbakavisar kritiken

Paulinskas rektor, Ida Brånn, tillbakavisar kritiken. I ett mejl till KA skriver hon att omorganisationen är en del av besparingarna de gör och att kompetensväxlingen skulle ha skett oavsett, men i en långsammare process. 

”Elever behöver lära känna nya vuxna men det är vuxna som redan finns i vår verksamhet. I skolan omprioriteras alltid var resurspersonal behövs bäst och personbyten är inte ovanligt” skriver hon. 

Nu pågår förhandlingar om omplaceringar av den personal som förlorar sina tjänster på skolan.