Den är tung. Tung och stöldbegärlig. Därför får vi inte fotografera den skottsäkra västen i varselfärger, men vi får prova den.

Den borde vara otymplig att arbeta i, men Lena Arkegrim tycker ändå att den är smidig.  

Och fördelarna överväger. Hon har själv kommit till en situation där västen åkte på.

När bilen kommer till en så kallad brytpunkt inväntar de polisens klartecken att åka fram. Och då kan även ambulanssjukvårdaren informeras om att det finns en förhöjd risk. I så fall åker väst på.  

– Vi hade en hotfull person med vapen inblandat. Polisen sa tydligt att sätt på er västen för vi vet inte vad vi har. Man tänker ”nu är det allvar”. Man ser till att man har ryggen och flyktvägen fri, ser till att man inte ställer sig mot ett hörn eller en vägg. 

Kan rycka ut i riskområden

Allt gick bra den gången men det gjorde Lena medveten på ett mer påtagligt sätt.

Hennes karriär som ambulanssjukvårdare inleddes precis efter terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm 2017 och hon berättar att det var i samband med detta som frågan började diskuteras på allvar.

Tierp, där Lena utgår ifrån är ändå en lugn, nästan småsömnig bruksort i Norduppland, men bilarna lämnar ofta patienterna på Akademiska sjukhuset inne i Uppsala stad och om Tierpambulanserna är närmast kan de bli dragna till händelser inne i Uppsala eller i det så kallade riskområdet Gottsunda-Valsätra eller i Gränby. 

– Det kan hända saker precis överallt, säger Lena Arkegrim. 

Ambulanssjukvårdare i uniform sitter i den öppna dörren till en ambulans.

Ambulanspersonalen känner sig utsatt på ett annat sätt än när jag började för sex år sedan. Det har eskalerat.

Lena Arkegrim

Kommunalarbetaren har undersökt hur många av landets regioner som har infört skottsäkra västar och den enda regionen som säger ja är Uppsala, där det var det förra borgerliga styret som ville ha dem.  

Uppsala har varit drabbade av flera skjutningar i gängkriminalitetens spår, men så är fallet även i huvudstaden inte långt därifrån.

Ambulanssjukvårdaren och huvudskyddsombudet för Kommunal Ayhan Mehmed jobbar i Region Stockholm och han är som flera andra där negativ till att bära skottsäkra västar.

Skyddsutrustning kan behövas ibland

– Jag är inte ordningsvakt. Jag har inte befogenhet eller utbildning i att tillrättavisa. Vi ska inte förknippas med polis. Vi är där för att hjälpa människor i nöd. Min uppgift är att ta hand om människor sjukvårdsmässigt. Sedan kan jag hålla med om att man behöver någon form av skyddsutrustning i större sammanhang eller i så kallat ”pågående dödligt våld”. 

Frågan har dock varit uppe till diskussion i Stockholm, liksom även i Dalarna.

I Gävleborg har ambulanspersonalen nyligen utbildats om hotfulla och våldsamma situationer och arbetsgivaren i Sörmland har genomfört en enkät för att fånga upp personalens upplevelser och oro.  

På stationen i Tierp lägger Lena Arkegrim tillbaka den skottsäkra västen på det hemliga stället.

Hon kallar samhällsutvecklingen för fruktansvärd.  

– Ambulanspersonalen känner sig utsatt på ett annat sätt än när jag började för sex år sedan. Det har eskalerat. Man är beredd varje pass man går på. Det kanske är min tur i dag.