Sölvesborg kämpar som många andra kommuner med att rekrytera ny och behålla befintlig vårdpersonal, inte minst inom hemtjänsten.

– Vi har haft problem inom hemtjänsten att sökanden inte har haft körkort. Det försvårar, man bör kunna förflytta sig på ett effektivt sätt, säger Camilla Ryrstedt, verksamhetschef för hemtjänsten i Sölvesborg, som är förvånad över att fler ungdomar inte tar körkort.

Efter att ha undersökt saken närmare konstaterades att 14 av hemtjänstens 160 anställda saknade körkort. Därför kläcktes idén om att söka statsbidrag.

Hemtjänsten beviljades cirka 200 000 kronor från Omställningsfonden, som ska gå till körlektioner för tillsvidareanställd personal eller långtidsvikarier under 2024. De pengar som eventuellt inte används under året, kommer i stället gå till personal inom särskilda boenden som saknar körkort.

Kvinna med glasögon sittande mot en vanlig bakgrund.
Camilla Ryrstedt.

Fler har fått körkort

Fenomenet är dock inget nytt. Redan 2019 erbjöds bland annat 25 hemtjänstmedarbetare på Gotland och 27 medarbetare inom Hultsfreds kommun körkort, de flesta inom vård och omsorg. Och så sent som i januari fick tio undersköterskor inom hemtjänsten i Kristinehamn ett liknande erbjudande.

Inez Olausson är en av undersköterskorna som tackade ja till erbjudandet. Inte minst av ekonomiska skäl.

Men hon såg det också som en chans att börja om igen efter att ha försökt ta körkort en gång för länge sedan. Hon har lite mer än halvvägs kvar men hoppas bli klar i sommar.

– Det var ett fint initiativ från kommunen att satsa på det här. Det är inte alla som får den möjligheten, säger Inez Olausson.

Stöttande kollegor

Att ha kollegor omkring sig som gör samma resa är också värdefullt, säger hon:

– Vi försöker att stötta och peppa varandra, det betyder jättemycket. Även att jag kan ge stöd till andra betyder mycket.

Hon känner sig positiv inför framtiden och hoppas att körkortet kommer att ge henne mer flexibilitet och frihet, både i jobbet och privat.

Och det är just den där flexibiliteten som arbetsgivarna hoppas ska kunna underlätta i planeringen framöver.

– Det har blivit svårare med åren, det här med körkort. Det märks nu med sommarrekryteringen, även om det i år är ett mycket bättre underlag än förra året så är problemet till viss del att alla inte har körkort, ungdomar framför allt, säger Elisabet Aass Jonsson, verksamhetschef för hemtjänsten i Kristinehamn.

Det här ingår i körkortserbjudandet:

Kristinehamn:

 • Bokpaket med teoriböcker.
 • 4 teorilektioner.
 • Internetfrågor.
 • Riskutbildning 1 & 2.
 • 15 körlektioner.
 • Hyran av bil vid uppkörning.
 • Betalar själv för: körkortstillstånd, synundersökning, kostnad för teoriprov och uppkörning.

Sölvesborg:

 • Bokpaket med teoriböcker.
 • 4 teorilektioner.
 • Internetfrågor.
 • Riskutbildning 1 & 2.
 • 15 körlektioner.
 • Hyran av bil vid uppkörning.
 • Körkortstillstånd & synundersökning.
 • Kostnad för teoriprov och uppkörning

Vad är Omställningsfonden?

 • Omställningsfonden är en stiftelse utan vinstintresse och som ägs av SKR och Sobona tillsammans med Kommunal och OFR:s förbundsområden och Akademikeralliansen.
 • Omfattar 1,3 miljoner anställda inom kommuner, regioner, samt kommunalförbund och företag anslutna till Sobona.
 • För 2024–2026 finns 750 miljoner kronor avsatta för fonden. Samma summa fanns 2021-2023.
 • Fonden grundades 2012.
 • En körkortsutbildning som betalas med pengar via fonden förmånsbeskattas av arbetstagaren.

Källa: Omställningsfonden