Dålig luft och orimligt höga inomhustemperaturer i de helt nybyggda lokalerna fick personalen att göra en avvikelseanmälan till kommunen redan hösten 2021.  

– Man drabbas av olika förkylningssymptom och huvudvärk som försvinner när man kommer hem. På barnen märker man att de behöver dricka mycket och de små barnen bör man ha extra koll på för de kan ju inte be om dricka själva. Små barn är känsliga och blir väldigt utsatta, säger Pernilla Westholm. 

En undersökning gjord av skyddsombuden har visat att 18 av 28 i personalen upplever att de känner av symptomen. Detta trots att ventilationen sedan en längre tid är ställd på full kapacitet dygnet runt. 

Personalen försöker alltid vara utomhus med barnen så mycket som möjligt men både barn och personal behöver äta inne och barnen vilar också middag inomhus.  

Arbetsmiljöverket har ställt krav  

– Det är tråkigt att det behövt ta sådan tid. Inte förrän när vi under hösten 2023 gjorde en anmälan till Arbetsmiljöverket började man från kommunens sida utreda det här, säger Pernilla Westholm. 

Enligt SVT i Småland har personalen anmält den dåliga luften tolv gånger.

Förskolans rektor Mats Ingolf säger till KA att han hela tiden har påpekat att det finns problem med lokalen och att han lämnat över till fastighetsägaren att undersöka saken. 

– Det är så klart olyckligt att det tagit tid. 

Den första undersökningen har visat att det finns avvikande nivåer av kemikalier, men det är ännu oklart vad det innebär. Det måste utredas vidare.  

Arbetsmiljöverket kräver att både utredning av orsaker och en åtgärdsplan ska vara färdig senast den 11 april.