Kommunalarbetaren har frågat landets personalchefer om undersköterskorna och barnskötarna i kommunerna måste betala själva för sitt kaffe. I de flesta kommuner är kaffet gratis, men inte överallt.

I 61 kommuner, 25 procent av de svarande, har undersköterskorna inte gratis kaffe, i 58 kommuner har barnskötarna inte det. Exempel på kommuner där undersköterskorna själva får betala för kaffet är Örebro, Jönköping och Vänersborg.

Tog bort det fria kaffet

I Tanum, i Bohuslän, har gratis kaffe tagits bort nyligen och i västmanländska Köping beslutade kommunfullmäktige i november att gratis kaffe skulle ersättas med ett löneavdrag på 50 kronor per anställd. Kaffeavdrag förekommer även på andra ställen, ett exempel är Tibro i Västergötland där samtliga månadsanställda har ett avdrag på 30 kronor.

Jobbar man i en region verkar gratis kaffe vanligare. Endast en region, Jönköping, svarar att kaffe överlag inte är fritt där. Men regionen uppger också att det kan förekomma arbetsplatser med gratis kaffe där.